Tájékoztató a Kréta e-Ügyintézés modul használatáról és az Üzenetküldés funkcióról

e-Ügyintézés

Az ún. KAFFEE projekt során (Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása) első lépcsőben 12 folyamat elektronizálására került sor:

· Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,

· Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,

· Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,

· Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,

· Vendégtanulói jogviszony bejelentése,

· Kiiratkoztatás a köznevelésből,

· Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,

· Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,

· Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,

· Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,

· Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,

· Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

 

A program használatával kapcsolatban az alábbi linken olvasható bővebb tájékoztató:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

 

Üzenetküldés

A KRÉTA-napló üzenetváltási felülete az intézményen belüli felhasználók számára érhető el intézményen belüli kommunikációs csatornaként az e-Ügyintézés modulban.

Az üzenetküldés modulról részletes leírás: olvasható:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962