Felvételi eredmények a 2019-2020-as tanévre

Megtekintéshez kattints a szövegre: NÉVSOR.

 
 

Beiratkozási lap

Kitöltése minden évben adategyeztetés és a személyes adatok kezelésének hozzájárulása miatt minden évben kötelező!

A beiratkozási lap letölthető ITT. Kérjük a lap 2. oldalát, a nyilatkozatot is szíveskedjenek kitölteni!

 
 
 

A felvételi eljárás menete:

1. Jelentekzési lap kitöltése és leadása a zeneiskola irodájában vagy a zenetanároknak.

Tantárgyak és hangszerek, melyekre jelentkezni lehet:

Szob - szolfézs-előképző, furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, harsona, zongora, hegedű, ütő (dob), gitár
Vámosmikola - szolfézs-előképző, furulya, gordonka, zongora
Letkés - szolfézs-előképző, furulya, zongora
Verőce - szolfézs-előképző, furulya, fuvola, trombita, kürt, zongora, hegedű, gitár, ütő (dob)
Kemence - szolfézs-előképző, furulya, trombita, zongora, gordonka
Szokolya - szolfézs-előképző, furulya, zongora, trombita
Bernecebaráti - szolfézs-előképző, furulya, trombita, zongora

 

 

A jelentkezési lap letölthető ITT!

Jelentekzési lapot a zeneiskolai tanároktól is kaphatnak!

 

2. Felvételi meghallgatáson való részvétel

A pótfelvétel időpontjait lásd a kezdőlapon!

 

Amennyiben túljelentkezés miatt el kell utasítanunk a felvételt, kérésükre várólistára kerülnek, üresedés esetén akár tanév közben is csatlakozhatnak növendékeink sorába.

 

 

Kedves Szülő!

Üdvözli Önt a 40 éves Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola!

 

A zenei írás-olvasás elsajátítása, tiszta, szép énekhang kialakítása, ritmus- és hallásfejlesztés, a hangszertanulás előkészítése, megalapozása az előképző évfolyamokon játékos formában

heti 2 x 45 perc elméleti , csoportos foglalkozás keretében történik.

 

Az előképző évfolyam elvégzése után (kivételes esetekben ezzel egy időben is) választhatnak hangszert a gyermekek. A hangszeroktatás a kötelező elméleti (szolfézs) órákon felül

heti 2 x 30 perc egyéni foglalkozást jelent.

 

A tanuláshoz szükséges hangszereket – a zongora kivételével - ingyenesen tudunk kölcsönözni.

Zongora tanszakon előnyt élveznek a hangszerrel (gyakorlási lehetőséggel) rendelkezők.

Néhány év tanulás után a hangszeresek bekapcsolódhatnak a kamaracsoportok és a fúvószenekar munkájába; hangversenyeken, versenyeken, fesztiválokon szerepelhetnek.

 

A nyári tábor valamennyi növendékünk számára gazdag élményeket nyújthat.

 

A törvényi rendelkezések térítési és tandíjat határoznak meg, melynek első részletét beiratkozáskor, majd a tanulmányi eredménytől függően a következő félévben kell befizetni.

A hátrányos helyzetű diákok oktatása ingyenes. Az erről szóló igazolást a beiratkozáskor le kell adni.

A szükséges kották beszerzésében a szaktanárok segítenek.

 

Működik az iskolát támogató

„Zeneoktatásért Nonprofit Kft”, amely szívesen fogad minden hozzájárulást és segítséget, mellyel több és színvonalasabb iskolai program rendezhető.

 

Bízunk abban, hogy az Ön gyermeke hamarosan iskolánk diákjaként részesülhet zenei élményekben.

 

Hitvallásunk:

  • a zene, a művészetek megismerése, művelése teljessé teszik életünket,

  • őseink kultúráját kötelességünk megőrizni és továbbadni,

  • az értelmi képességek mellett a személyiség egészének élményszerű fejlesztése a sikeres élet kulcsa,

  • esélyegyenlőség.

 

„Legyen a zene mindenkié!”

Kodály Zoltán