Beiratkozási lap

Kitöltése minden évben adategyeztetés és a személyes adatok kezelésének hozzájárulása miatt minden évben kötelező!

A beiratkozási lap letölthető ITT. Kérjük a lap 2. oldalát, a nyilatkozatot is szíveskedjenek kitölteni!

 

Térítési- és tandíjakról

Továbbra is lehetőség van a térítési-, tandíj átutalással történő befizetésére. Az átutalás összege az év végi bizonyítványban szereplő eredménytől, jegytől és kortól függően megállapított összeg, amelyről az alább olvashatnak.
Az átutalás a Váci Tankerületi Központ számlájára történik.
10032000-00336750-00000000
Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a befizetés beazonosítása végett a közlemény rovatba a következő adatokat feltüntetni szíveskedjenek:

"Szobi Kodály Zoltán AMI/PB 4101", a gyermek neve, a szaktanár neve"

A befizetésről szóló igazolást  szíveskedjenek a tanáruknak leadni vagy e-mailben a zeneiskola e-címére elküldeni!

 

A KLIK szabályzata alapján, minden intézménynek külön díjszabása van az előző évi költségvetési adatok alapján. Ez a díjalap szolgál számítási alapnak a térítési díj meghatározásához, az életkor és a tanulmányi eredménytől függően. Az előző évhez képest változtak (emelkedtek) a díjak!

 1. 18. életévét be nem töltött tanuló HANGSZERES díja egy félévre:

4,5 és 5 átlaggal félévi 7.800 Ft

4,0 és 4,4 közötti átlaggal 10.900 Ft

3,5 és 3,9 átlag között 14.100 Ft térítési díjat kell fizetni.

 1. 18 és 22 év közötti tanuló HANGSZERES díja egy félévre

4,5 és 5 átlaggal félévi 23.400 Ft

4,0 és 4,4 közötti átlaggal 26.500 Ft térítési díjat kell fizetni.

 1. SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ

4,5 és 5 átlaggal félévi 4.400 Ft térítési díjat kell fizetni.

 1. Mentesség: hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet esetén-Gyámhatósági határozat szükséges eredeti példányban (jegyzőtől),
                      tartósan beteg-orvosi igazolás szükséges.
 2. Díjkedvezmény a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyítva, az 1 főre jutó nettó jövedelemtől függően adható:

akinek az 1 főre jutó jövedelme 59.850 Ft alatt van, már kedvezményre jogosult!

Az érintetteket kérjük, számítsák ki az 1 főre jutó jövedelmüket, mert annak fügvényében tudjuk a befizetendő kedvezményes díjat megállapítani!

A kedvezményeket és a mentességet egy meghatározott kérelemben kell benyújtani valamint igazolásokkal, jövedelemigazolással szükséges alátamasztani!

        A kérelmek formanyomtatványait a szaktanároktól és a szobi irodából kérhetik.

 

A KLIK Szabályzata olvasható ITT !

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Lásd "Kapcsolat" menüpontban.

 

Felvételi eredmények a 2018/19-es tanévre:

  Jelentkező neve felvéve várólistára helyezve folytatja
1. Avar Kincső szolfézs furulya  
2. Balla Panna furulya    
3. Balogh Bianka zongora    
4. Bárány Lili hegedű    
5. Bárány Zsombor ütő (dob)    
6. Birszki Orsolya zongora    
7. Budai Nóra ütő (dob)    
8. Czeher Eszter Anna szolfézs gitár  
9. Csete Balázs furulya    
10. Dóbiás Bianka Nóra zongora    
11. Dobos Bogdán Atakám gitár    
12. Dózsa Sára zongora    
13. Durján Eszter furulya    
14. Durján Miklós zongora    
15. Durján Tamás furulya    
16. Farkas Gyula Levente furulya    
17. Frey Sára furulya    
18. Greff Regina furulya gitár, fuvola  
19. Hajas Kata Sára furulya    
20. Hetei Emma Luca furulya    
21. Iván Kenéz Benedek szolfézs gitár  
22. Juhász Sára szolfézs    
23. Kiss Anna zongora    
24. Kiss Réka furulya    
25. Klinecz Kinga furulya    
26. Korcsog Hanga furulya    
27. Kovács Eszter szolfézs furulya  
28. Krajovszki Dominik furulya    
29. Krasznai Lilien Viktória     furulya
30. Krivosija Kinga ütő (dob)    
31. Krivosija Rita zongora    
32. Kucsera-Kiss Tóbiás ütő (dob)    
33. Labádi-Velczl Attila   zongora furulya
34. Németh Zita Katica furulya    
35. Ormándi Panna Dóra zongora    
36. Ozvald Zalán Zsombor furulya    
37. Őri Kiss Lehel furulya    
38. Pál Kristóf Isrván zongora    
39. Palcsó Virág szolfézs zongora  
40. Pális Hanna furulya    
41. Patrik Rozina ütő (dob)    
42. Petrik Laura furulya    
43. Révész Hanna furulya    
44. Román Kristóf szolfézs gitár  
45. Salamon Hanga Lilla szolfézs furulya  
46. Sass Luca Szilvia   gitár furulya
47. Simon Bence gitár    
48. Suha Letti furulya    
49. Suha Levente zongora    
50. Szabó Dániel zongora    
51. Szabó Máté ütő (dob)    
52. Szabó Ninett szolfézs-előképző    
53. Szabó Ruben szolfézs-előképző    
54. Szabó-Haraszti Ágoston zongora    
55. Szíjártó Bendegúz zongora    
56. Tanka Gréta zongora    
57. Téglás Benedek gitár    
58. Téglás Levente ütő (dob)    
59. Téglás Réka zongora    
60. Török Bianka furulya    
61. Uhrin Marcell ütő (dob)    
62. Varga Dóra hegedű    
63. Vörös Anna Emese furulya    
64. Wasser Panna zongora    
65. Zentai Dóra fuvola    
66. Zentai Hanna Lilla furulya zongora  
67. Zsombok Lázár furulya gitár  
         
  Elutasítva      
1. Germuska Angéla      
2. Gábor Krisztofer      
         

2018.06.15.

 

 

Kedves Szülő!

Üdvözli Önt a 40 éves Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola!

 

A zenei írás-olvasás elsajátítása, tiszta, szép énekhang kialakítása, ritmus- és hallásfejlesztés, a hangszertanulás előkészítése, megalapozása az előképző évfolyamokon játékos formában

heti 2 x 45 perc elméleti , csoportos foglalkozás keretében történik.

 

Az előképző évfolyam elvégzése után (kivételes esetekben ezzel egy időben is) választhatnak hangszert a gyermekek. A hangszeroktatás a kötelező elméleti (szolfézs) órákon felül

heti 2 x 30 perc egyéni foglalkozást jelent.

 

A tanuláshoz szükséges hangszereket – a zongora kivételével - ingyenesen tudunk kölcsönözni.

Zongora tanszakon előnyt élveznek a hangszerrel (gyakorlási lehetőséggel) rendelkezők.

Néhány év tanulás után a hangszeresek bekapcsolódhatnak a kamaracsoportok és a fúvószenekar munkájába; hangversenyeken, versenyeken, fesztiválokon szerepelhetnek.

 

A nyári tábor valamennyi növendékünk számára gazdag élményeket nyújthat.

 

A törvényi rendelkezések térítési és tandíjat határoznak meg, melynek első részletét beiratkozáskor, majd a tanulmányi eredménytől függően a következő félévben kell befizetni.

A hátrányos helyzetű diákok oktatása ingyenes. Az erről szóló igazolást a beiratkozáskor le kell adni.

A szükséges kották beszerzésében a szaktanárok segítenek.

 

Működik az iskolát támogató

„Zeneoktatásért Nonprofit Kft”, amely szívesen fogad minden hozzájárulást és segítséget, mellyel több és színvonalasabb iskolai program rendezhető.

 

Bízunk abban, hogy az Ön gyermeke hamarosan iskolánk diákjaként részesülhet zenei élményekben.

 

Hitvallásunk:

 • a zene, a művészetek megismerése, művelése teljessé teszik életünket,

 • őseink kultúráját kötelességünk megőrizni és továbbadni,

 • az értelmi képességek mellett a személyiség egészének élményszerű fejlesztése a sikeres élet kulcsa,

 • esélyegyenlőség.

 

„Legyen a zene mindenkié!”

Kodály Zoltán

 

 

A felvételi eljárás menete:

 

1. Jelentekzési lap kitöltése és leadása a zeneiskola irodájában vagy a zenetanároknak.

Tantárgyak és hangszerek, melyekre jelentkezni lehet:

Szob - szolfézs-előképző, furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, harsona, zongora, hegedű, ütő (dob), gitár
Vámosmikola - szolfézs-előképző, furulya, gordonka, zongora
Letkés - szolfézs-előképző, furulya, zongora
Verőce - szolfézs-előképző, furulya, fuvola, trombita, kürt, zongora, hegedű, gitár, ütő (dob)
Kemence - szolfézs-előképző, furulya, trombita, zongora, gordonka
Szokolya - szolfézs-előképző, furulya, zongora, trombita

 

  A jelentkezési lap letölthető ITT!

Jelentekzési lapot a zeneiskolai tanároktól is kaphatnak!

 

 

2. Felvételi meghallgatáson való részvétel

 

A felvételi meghallgatások időpontjai 2018-ban:

június 8. péntek     15.30-17.00 óráig - Kemence-általános iskola

június 7. csütörök  15.30-17.30 óráig - Szob- zeneiskola

június 11. hétfő      15.30-17.00 óráig - Letkés- általános iskola

június 11. hétfő      15.30-17.00 óráig - Szokolya- általános iskola

június 13. szerda    15.30-17.30 óráig - Verőce - általános iskola

június 12. kedd       15.30-17.00 óráig - Vámosmikola - általános iskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felvételt nyert növendékek névsorát 2018. június 15-ig közzétesszük.

Amennyiben túljelentkezés miatt el kell utasítanunk a felvételt, kérésükre várólistára kerülnek, üresedés esetén akár tanév közben is csatlakozhatnak növendékeink sorába.