Térítési- és tandíjakról

Továbbra is lehetőség van a térítési-, tandíj átutalással történő befizetésére.

Az átutalás összege - az év végi bizonyítványban szereplő eredménytől, jegytől és kortól függően - minden tanév elején megállapított összeg. Az összeget 1 tanévre határozzuk  meg, melyet félévenként kell megfizetni. (Az aktuális díjakról, kedvezményekről lejjebb olvashatnak!)

Újonnan biratkozóink az 5-ös átlagnak megfelelő összeget vegyék alapul.

Az átutalás a Váci Tankerületi Központ számlájára történik.

10032000-00336750-00000000

Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a befizetés beazonosítása végett a közlemény rovatba a következő adatokat feltüntetni szíveskedjenek:

"Szobi Kodály Zoltán AMI/PB 4101", "a gyermek rövid neve", "aktuális tanév-félév"

 

Az utalásról szóló banki visszaigazolást  szíveskedjenek a tanáruknak leadni vagy e-mailben a zeneiskola e-címére elküldeni!

 

A KLIK szabályzata alapján, minden intézménynek külön díjszabása van az előző évi költségvetési adatok alapján. Ez a díjalap szolgál számítási alapnak a díjak meghatározásához, az életkor és a tanulmányi eredménytől függően. Az előző évhez képest változtak (emelkedtek) a díjak!

 

Díjak összege a 2020-2021-as tanévre:

  1. 18. életévét be nem töltött tanuló HANGSZERES díja EGY FÉLÉVRE

4,5 és 5 átlaggal félévi 10.100 Ft

4,0 és 4,4 közötti átlaggal 14.200 Ft

3,5 és 3,9 átlag között 18.200 Ft térítési díjat kell fizetni.

  1. 18 és 22 év közötti tanuló HANGSZERES díja EGY FÉLÉVRE:

4,5 és 5 átlaggal félévi 30.300 Ft

4,0 és 4,4 közötti átlaggal 34.400 Ft térítési díjat kell fizetni.

  1. SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ

4,5 és 5 átlaggal félévi 5.700 Ft térítési díjat kell fizetni. 

Díjak összege a 2019-2020-as tanévre:

  1. 18. életévét be nem töltött tanuló HANGSZERES díja egy félévre:

4,5 és 5 átlaggal félévi 9.400 Ft

4,0 és 4,4 közötti átlaggal 13.200 Ft

3,5 és 3,9 átlag között 17.000 Ft térítési díjat kell fizetni.

  1. 18 és 22 év közötti tanuló HANGSZERES díja egy félévre

4,5 és 5 átlaggal félévi 28.300 Ft

4,0 és 4,4 közötti átlaggal 32.100 Ft térítési díjat kell fizetni.

  1. SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ

4,5 és 5 átlaggal félévi 5.200 Ft térítési díjat kell fizetni.

 

Fizetési határidők:

1. félév: október 15.

2. félév: március 15.

 

Mentesség:

  • hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet esetén: gyámhatósági határozat, eredeti példányban (jegyzőtől),
  • tartósan betegség esetén: orvosi igazolás
szükséges.

 

Díjkedvezmény

a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyítva, az 1 főre jutó nettó jövedelemtől függően adható:
akinek az 1 főre jutó jövedelme 59.850 Ft alatt van, már kedvezményre jogosult!
Az érintetteket kérjük, számítsák ki az 1 főre jutó jövedelmüket, mert annak függvényében tudjuk a befizetendő kedvezményes díjat megállapítani!

 

Részletfizetés:

 
Indokolt esetben részletfizetés is kérhető.
 
 

Igazolások:

A kedvezményeket, a menrtességet és a részletfizetést meghatározott kérelmekben kell benyújtani valamint igazolásokkal, jövedelemigazolással alátámasztani!
 
A kérelmek formanyomtatványait a megfelelő szövegre kattintva találják vagy a szaktanároktól és a szobi irodából kérhetik.

Kattints a szövegre: menetesség kérelem.

Kattints a szövegre: díjkedvezmény kérelem.

Kattints a szövegre: részletfizetési kérelem.

 
 
 

A KLIK Szabályzata olvasható ITT !

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Lásd "Kapcsolat" menüpontban.